Russula atroglauca

Russula atroglauca.

Russula atroglauca Einhellinger
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule glauque (френски), Schwarzgrüner Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина. Синкаво-зеленикава до синкаво-сива, обикновено с по-тъмен център. Понякога се виждат охрени петънца. Повърхността е гладка, матова и финонапукана погледната отблизо. Ръбът е изправен и ненабразден при напълно развити екземпляри, рядко слабо набразден. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, после кремави. При застаряване се появяват кафяви петна. Умерено гъсти, накрая редки, частично прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично. Бяло, но при застаряване с охрени петънца. Повърхността е гладка или фино набраздена. Височина до 7 cm.

Месо Бяло, плътно и умерено твърдо. Няма особена миризма. Вкусът e приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 6.5-8 х 5.5-6.5 μm. Орнаментирани са със ситни шипчета със слабо изразен мрежест рисунък.

Местообитание Планински гори в асоциация с брези (Betula). Съществува вероятност да расте и с други дървета, например тополи (Populus) и смърч (Picea). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Слабо познат и вероятно рядък вид.

*На тази страница са показани екземпляри от смърчово-брезови гори във Витоша, местности Златните мостове и Офелиите.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Russula atroglauca е гълъбка описана в Германия през 1980 година. Остава слабо позната поради сходство с близки видове.

Има автори изказващи съмнения за независимостта на R. atroglauca, посочвайки прилики с Russula parazurea. Но R. parazurea е вид добре известен със своята изразена изменчивост. Обичайните форми наистина имат синкаво-зеленикаво оцветяване на шапките и това е предпоставка за объркване. При R. parazurea те са типично напрашени в сухо време. Месото е нелютиво, докато ламелите могат да лютят слабо. Видът расте с широк кръг широколистни и иглолистни дървета.

Тревистозелената гълъбка (Russula aeruginea) е често срещан вид под брези и иглолистни дървета и може да се открие в присъствието на R. atroglauca. Шапките са зелени, но без синкав оттенък като този на R. atroglauca. Вкусът на месото обикновено е слабо лютив.

Текста подготви П. Неделев.

*Една от снимките преди беше показана на страницата на Russula aeruginea.

Russula atroglauca.

Russula atroglauca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atroglauca.

Russula atroglauca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atroglauca.

Сравнение между Russula atroglauca и Russula aeruginea (отдясно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>