Горска печурка

Горски печурки (Agaricus sylvaticus).

Agaricus sylvaticus Schaeff.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

*Латинското име понякога се изписва Agaricus silvaticus.

синоним Agaricus haemorrhoidarius Schulzer

У нас Горска печурка, Кафява горска печурка, Кървавочервена печурка.

По света Blushing wood mushroom (английски), Agaric des forêts (френски), Kleiner Waldchampignon (немски), Шампиньон лесной (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, понякога със слабо изразена гърбица. Покрита с кафяви или червеникаво-кафяви влакнести люспи върху по-светъл кафеникав фон. Разположението и формата на люспите варират. Те могат да са гъсто разположени или малко на брой и отдалечени. Повърхността е суха и почервенява при нараняване. Ръбът е изправен и слабо провиснал. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало розово-сиви, после розово-червени и накрая тъмнокафяви. Гъсти и свободни от пънчето. Ръбът често е светъл и слабо назъбен.

Пънче Цилиндрично, с разширена основа наподобяваща луковица или понякога слабо бухалковидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло до кафеникаво. Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста под него. В долната част се образуват люспици, които може да са бели или оцветени кафяви. Почервенява след нараняване. Височина до 15 cm.

Пръстен Еднослоен или двуслоен (когато е покрит с люспи отдолу). Отгоре бял, по-късно кафяв и гладък. Отдолу кафяв и влакнест, понякога с кафяви люспи. Изправен или увиснал, а ръбът може да е целокраен или назъбен.

Месо Бяло, но скоро почервенява в областта на шапката и горната част на пънчето, както и в повърхностните зони на пънчето. По-слабо почервенява в долната част на пънчето. Миризмата и вкусът са приятни.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 4.5-6.5 х 3-4 μm.

Местообитание Обикновено във вътрешността на иглолистни и широколистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Широко разпространен вид.

Авторите разделящи A. sylvaticus от A. haemorrhoidarius смятат, че те имат различна екология, като първият вид обитава иглолистни, а вторият широколистни гори.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,15)

Сходни видове Както бе споменато, не всички автори разглеждат A. sylvaticus и A. haemorrhoidarius като един и същ вид. Твърди си, че освен по местообитание, A. haemorrhoidarius се отличава и с по-едро плодно тяло с дебело и бухалковидно пънче (вместо цилиндрично с разширена основа), по-скоро влакнеста, а не люспеста шапка, по-интензивно почервеняване, по-дебел и двуслоен пръстен и по-големи спори. Според Parra изменчивостта в рамките на вида е твърде голяма и не се наблюдава постоянство в разликите между гъби от различни колекции.

Agaricus langei (Печурка на Ланге) е една сходна печурка с кафява, влакнесто-люспеста шапка и почервеняващо месо. Пънчето е цилиндрично, без люспици в долната част и без луковично разширение в основата. Има различна микроскопична характеристика.

Срещат се и други, по-редки видове печурки с порозовяващо или почервеняващо месо като Agaricus depauperatus, Agaricus impudicus, Agaricus bohusii (Бохусова печурка – расте на характерни кичури), Agaricus benesii (Дребнолюспеста печурка) и други.

Ако A. sylvaticus се събира за храна, трябва да се проверят всички белези и особено почервеняването на месото и отсъствието на пожълтяване в основата на пънчето. Някои отровни видове печурки като Agaricus moelleri (Печурка на Мьолер) и Agaricus phaeolepidotus растат в горите, имат люспести шапки, неприятни химически миризми и пожълтяват в основите на пънчетата. При тях не се наблюдава почервеняване.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Горски печурки (Agaricus sylvaticus). Шапката е кафява и люспеста.

Горска печурка (Agaricus sylvaticus). Месото почервенява, особено в горните части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горска печурка (Agaricus sylvaticus). Долната част на пънчето е люспеста.

Горски печурки (Agaricus sylvaticus). Пънчето е разширено в основата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски печурки (Agaricus sylvaticus).

Горски печурки (Agaricus sylvaticus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски печурки (Agaricus sylvaticus).

Горски печурки (Agaricus sylvaticus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Горска печурка (Agaricus sylvaticus).

Хейлоцистидии на Горска печурка (Agaricus sylvaticus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Юли, 2023 г.

Върни до горе

2 коментара Горска печурка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>