Кифла

Кифли (Albatrellus confluens).

Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar
семейство Albatrellaceae

синоним Polyporus confluens

У нас Кифла, Симиденка.

По света Tрутовик сливающийся (руски).

Плодно тяло До 30 cm широко, керемидообразно, съставено от няколко сраснали помежду си екземляра чрез шапките и пънчетата.

Шапка С неправилна форма и леко подвит ръб, оцветена в различни нюанси на жълтото или оранжевото. Повърхността суха, люспеста, при старите екземпляри силно напукана.

Пънче Късо, плътно, гладко, бяло или белезникаво, с неправилна форма. Размери 3-6 x 1-3 cm.

Тръбички Много къси – 1-2 mm, низбягващи по пънчето, с фини, закръглени бели пори.

Месо Твърдо и плътно, белезникаво, с приятна миризма и вкус, при старите екземляри горчиво.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 5-6 х 3-4 μm.

Местообитание Расте на туфи, на големи групи, във високопланинския иглолистен пояс на Витоша, Рила, Пирин и други наши планини. Сезонност – от средата на лятото до края на есента (VII-XI). Най-активно плододава след падане на първите студени есенни дъждове.

Коментар Ядлива гъба само в млада възраст. (Източници: №1,2,3,4,5,11)

Сходни видове Сходен ядлив вид е Albatrellus ovinus (Овча прахан), който също се среща във високопланинския иглолистен пояс. Основен отличителен белег е оцветяването на шапката – при Albatrellus confluens тя е жълта или оранжева, а при Albatrellus ovinus – бяла или белезникава.

Текста подготви В. Занев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Кифли (Albatrellus confluens).

Кифла (Albatrellus confluens). Порите са ситни, кръгли и бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кифли (Albatrellus confluens). Плодните тела се срастват помежду си.

Кифли (Albatrellus confluens), млади плодни тела. Шапката често е силно напукана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кифли (Albatrellus confluens).

Кифли (Albatrellus confluens).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овча прахан (Albatrellus ovinus), отляво, и Кифла (Albatrellus confluens).

Овча прахан (Albatrellus ovinus), отляво, и Кифла (Albatrellus confluens).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Август, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>