Amanita lividopallescens

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens (Gillet) Bigeard & Guillemin
семейство Amanitaceae (Мухоморки)

синоними Amanita lividopallescens var. tigrina Romagn., Amanita fraudulenta Contu, Amanita subfraudulenta Contu, Amanita stenospora Contu

У нас Няма име.

По света Pale grisette (английски), Amanite livide (френски), Ockergrauer Riesen-Scheidenstreifling (немски), Поплавок охристо-серый (руски).

Шапка Отначало яйцевидна, постепенно се разширява и разтваря до плоска. Накрая не остава ясна гърбица в центъра. Кремаво-бежова до бледоохрена или жълтеникава, изменчива. Сивият цвят често присъства, но е различно застъпен и не е основен. Повърхността е суха и гладка, гола или с малко на брой парцалести остатъци с бял до кремав цвят, накъсани и неравномерно разпределени. Ръбът е набразден. Диаметър до 12 cm.

Ламели Бели, умерено гъсти и свободни от пънчето. Ръбовете са бели и финоназъбени.

Пънче Цилиндрично, в основата с волва, без пръстен. Бяло до кремаво. Почти гладко или с окраска от зигзаговидни бели или сивкави люспи. Понякога люспите са едри, надигнати и оцветени като шапката. Често под нивото на люспите се образува надигнат ръб подобен на пръстен, разположен хоризонтално или косо. Височина до 15 cm.

Волва Бяла, нежна мембрана с форма на калъф в основата на пънчето. Отвътре е кремава. Понякога достига височина до 4-5 cm, друг път е плитка и обхваща само основата. Структурата е много крехка, на места рехава, и се разпада лесно при опит за откопаване. Ръбът е накъсан, не е ясно очертан.

Месо Бяло. Плътно в шапката, но с надлъжна кухина в пънчето. С приятна миризма и без особен вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, яйцевидни или кълбовидни. Размерите варират в зависимост от формата. Средни Q-стойности 1.0-1.4.

Местообитание В гори с дъб (Quercus) и вероятно други широколистни дървета. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Предпочита горските граници в припечни гори, например в компанията на топлолюбиви гъби като Булката (Amanita caesarea) и Бронзовата манатарка (Boletus aereus). Видът не се среща често и не е добре познат, но вероятно има обширно разпространение в низините. В Европа е регистриран от Средиземноморието до Скандинавия, но е по-скоро южен вид.

Показани тук са екземпляри от дъбови гори в западен Предбалкан (с. Курново, област Враца), западна Стара планина (с. Балша, обаст София) и Сакар (с. Щит, област Хасково). Нашите наблюдения са от месеците май и юни.

Коментар В някои издания тази гъба е отбелязана като ядлива след термична обработка (Източници: №9,10,13,15), но ние препоръчваме да не се събира. Принадлежи към сложна група от видове, която все още не е разплетена докрай.

Сходни видове Amanita lividopallescens е едра мухоморка от групата на сурогризките. Определя се по кремаво-бежовият цвят, липсата на гърбица и набразденият ръб на шапката, пънчето с окраска от люспи, разпадащата се волва и местообитанието. Общото покривало е изградено основно от влакнести хифи, а ламелният ръб се състои от базидии и редки кълбовидни клетки.

Макар че това видово име е широко прилагано в европейската литература, дълги години съществуваше спор какво точно представлява този вид. Проблемът се корени в това, че формата на спорите на A. lividopallescens между отделни колекции варира в широки граници от кълбовидни до елипсовидни. Оригиналната рисунка на Gillet от 1888 г. (споделена от сайта amanitaceae.org) показва гъба с несъмнено елипсовидни спори. След него Boudier, Romagnesi, Contu и други миколози оспорват тази концепция и признават за A. lividopallescens единствено гъба с кълбовидни спори, като класифицират тези с по-издължени спори отделно, като видове или вариетети. Това е причината сега този вид да притежава дълъг списък от синоними.

Vizzini и колегия публикуваха статия през 2016 г. след проведено ДНК изследване на колекции от различни страни определени с имената A. lividopallescens, A. lividopallescens var. globosispora, A. lividopallescens var. tigrina, A. subfraudulenta и A. stenospora. Изследването показа сходство между всички тези колекции, независимо от формата на спорите, по която иначе биха били категоризирани. За епитип беше посочена колекция с елипсовидни спори от остров Корсика под цер и сладък кестен. Изследването показа също, че видове като Amanita separata и Amanita dryophila, които имат кафеникави шапки и растат в широколистни гори, са независими от A. lividopallescens.

A. separata се характеризира с кафява или кафяво-сива шапка с широка гърбица и бяла волва подобна на тази на A. lividopallescens. Има широко елипсовидни до почти кълбовидни спори, влакнеста структура на хифите в общото покривало и редица от кълбовидни или крушовидни стерилни клетки заемащи ламелния ръб. Contu описва този вид от Сардиния под корков дъб. Hanss & Moreau синонимизират A. separata с Amanita albogrisescens.

A. dryophila има кафява шапка с оранжеви оттенъци (но без сиви оттенъци), широко елипсовидни спори и разпадащо се общо покривало изградено основно от кълбовидни клетки, т. нар. сфероцити. Обитава дъбови гори.

Amanita fulvoides има кафеникава шапка и бяло общо покривало с ръждиви петънца. Този вид се среща в широколистни гори. Вероятно същестуват още видове в тази група, но това изглежда предстои да бъде изяснено в бъдеще.

Допълнителна информация

Текста подготви П. Неделев.

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita lividopallescens.

Amanita lividopallescens. Спори на екземпляра отляво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Август, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>