Розов овчи нос

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

Gomphidius roseus (Fr.) Fr.
семейство Gomphidiaceae

У нас Розов овчи нос.

По света Rosy spike (английски), Gomphide rose (френски), Rosenroter Schmierling (немски), Мокруха розовая (руски).

Шапка С диаметър 3-6 cm. Отначало е полукръгла до изпъкнала, след това – почти плоска с вдлъбната централна част, с възрастта – до фуниевидна. Повърхността на шапката е слизеста, червеникаво-розова, после тухленочервена, избледнява при по-старите плодни тела. Ръбът дълго време е подгънат навътре, остър, понякога с прилепнали белезникави остатъци от покривалото.

Ламели Дебели, дълбоко низбягващи по пънчето. Отначало цветът им е белезникав до бледосив, но с пълното съзряване на плодните тела става сив до тъмносив.

Пънче С размери 2.5–4.5 х 0.4–1 cm. Цилиндрично, понякога вретеновидно, изтъняващо към основата. Цветът му е белезникав с розовеещи оттенъци, понякога жълтеникаво при основата. В горната му част остатъци от покривалото образуват немного отчетлив лепкав пръстен.

Месо Белезникаво с розови оттенъци, понякога мръсножълто в основата на пънчето. Мирисът и вкусът не са характерни.

Спори Споровият отпечатък е кафявочерен. Спорите са елиптично-вретеновидни, гладки,  16-20 x 5-8 μm.

Местобитание Появява се в иглолистни (предимно борови) гори през есента, много често в близост до Suillus bovinus (Кравешка масловка). По-рано се е считало, че Gomphidius roseus образува ектомикоризни асоциации с дървесни видове. Събрани са обаче доказателства, че много (или вероятно всички) видове от род Gomphidius паразитират върху мицела на ектомикоризни манатаркови гъби и взаимоотношенията са силно специфични – в този случай върху Suillus bovinus (Източник: Wikipedia).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Сходни видове Поради характерния си външен вид не може да бъде сбъркана с други видове от род Gomphidius. Когато пънчето на Gomphidius roseus е напълно заровено сред трева и борови иглички, на пръв поглед тя може да бъде възприета като отровната гълъбка с червена шапка Russula emetica (Бясна гъба).

Годност за ядене Не е отровна, но вкусовите й качества са ниски, поради което не се препоръчва за ядене (Източник: RogersMushrooms.com, Wikipedia). Не бива да се събира и поради уязвимия й природозащитен статус в България.

Текста подготви А. Грозданов.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

Розови овчи носове (Gomphidius roseus) в присъствие на Кравешки масловки (Suillus bovinus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>