Розов овчи нос

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

Gomphidius roseus (Fr.) Fr.
семейство Gomphidiaceae

У нас Розов овчи нос.

По света Rosy spike (английски), Gomphide rose (френски), Rosenroter Schmierling (немски), Мокруха розовая (руски).

Шапка С диаметър 3-6 cm. Отначало е полукръгла до изпъкнала, след това – почти плоска с вдлъбната централна част, с възрастта – до фуниевидна. Повърхността на шапката е слизеста, червеникаво-розова, после тухленочервена, избледнява при по-старите плодни тела. Ръбът дълго време е подгънат навътре, остър, понякога с прилепнали белезникави остатъци от покривалото.

Ламели Дебели, дълбоко низбягващи по пънчето. Отначало цветът им е белезникав до бледосив, но с пълното съзряване на плодните тела става сив до тъмносив.

Пънче С размери 2.5–4.5 х 0.4–1 cm. Цилиндрично, понякога вретеновидно, изтъняващо към основата. Цветът му е белезникав с розовеещи оттенъци, понякога жълтеникаво при основата. В горната му част остатъци от покривалото образуват немного отчетлив лепкав пръстен.

Месо Белезникаво с розови оттенъци, понякога мръсножълто в основата на пънчето. Мирисът и вкусът не са характерни.

Спори Споровият отпечатък е кафявочерен. Спорите са елиптично-вретеновидни, гладки,  16-20 x 5-8 μm.

Местобитание Появява се в иглолистни (предимно борови) гори в края на лятото и през есента, много често в близост до Suillus bovinus (Кравешка масловка). По-рано се е считало, че Gomphidius roseus образува ектомикоризни асоциации с дървесни видове. Събрани са обаче доказателства, че много (или вероятно всички) видове от род Gomphidius паразитират върху мицела на ектомикоризни манатаркови гъби и взаимоотношенията са силно специфични – в този случай върху Suillus bovinus (Източник: Wikipedia).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Сходни видове Поради характерния си външен вид не може да бъде сбъркана с други видове от род Gomphidius. Когато пънчето на Gomphidius roseus е напълно заровено сред трева и борови иглички, на пръв поглед тя може да бъде възприета като отровната гълъбка с червена шапка Russula emetica (Бясна гъба).

Годност за ядене Не е отровна, но вкусовите й качества са ниски, поради което не се препоръчва за ядене (Източник: RogersMushrooms.com, Wikipedia). Не бива да се събира и поради уязвимия й природозащитен статус в България.

Текста подготви А. Грозданов.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

Розови овчи носове (Gomphidius roseus) в присъствие на Кравешки масловки (Suillus bovinus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розов овчи нос (Gomphidius roseus).

Розови овчи носове (Gomphidius roseus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>