Lacrymaria lacrymabunda

Lacrymaria lacrymabunda.

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.
семейство Psathyrellaceae

синоними Lacrymaria velutina (Pers.) Konrad & Maubl., Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser, Psathyrella velutina (Pers.) Singer

У нас Няма име.

По света Weeping widow (английски), Psathyrelle pleureuse, Psathyrelle veloutée (френски), Tränender Saumpilz (немски), Псатирелла бархатистая (руски).

Шапка Отначало звънчевидна или широко конусовидна, по-късно полукълбовидна и накрая плоска, почти винаги с ниска гърбица в центъра. Бежова, кафеникава, охрена или оранжево-кафява. Повърхността е космата, суха. Ръбът отначало е подвит, свързан с пънчето посредством кортина, но накрая се изправя и носи увиснали остатъци от кортина оцветени в черно. Диаметър до 8 cm.

Ламели Дълго време кафяви, при застаряване кафяво-черни. Често се виждат тъмни капчици, които изсъхват и придават петнист вид на ламелите. Умерено гъсти и частично прираснали или прираснали.

Кортина Под формата на белезникави влакна опънати между ръба на шапката и горната част на пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо удебелено в основата. С цвета на шапката. В горната част често с пръстеновидна зона съставена от влакна оцветени черни от спорите. Повърхността е космато-люспеста и суха, особено под пръстеновидната зона. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво или бледоохрено, в долната част на пънчето – кафяво. Плътно, често с кухина в пънчето. Вкусът е неопределен или слабогорчив. Миризмата е неопределена.

Спори Споровият прашец e кафяво-черен. Спорите са бадемовидни илиелипсовидни, с голяма апикална пора. Размери 8.5-10.5 х 5.5-6.5 μm. Покрити са с множество брадавици.

Местообитание Най-често в градини, дворове и паркове или други места с обогатена почва, но също и в горите. Плододава на групи през лятото и есента. Широко разпространен вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,6,8,9,10) За определянето на вида е необходим опит, тъй като лесно може да се сбърка с множество неядливи и отровни гъби. По този повод не се препоръчва за събиране.

Сходни видове Lacrymaria lacrymabunda се разпознава по косматата шапка, тъмните ламели отделящи капчици, наличието на кортина при млади екземпляри и остатъци по ръба на шапката и пънчето при стари, люспестото пънче и кафяво-черният споров прашец. Според някои автори Lacrymaria pyrotricha е отделен вид и се различава с оранжево-червеникави цветове на шапката и пънчето.

Потенциална опасност е объркването на L. lacrymabunda с видове от род Inocybe, много от които имат конусовидни, космати шапки и кафеникави ламели. Сред тях има силно отровни гъби, например Вълчият зъб (Inocybe erubescens).

Видове от родовете Psathyrella, Agrocybe, Pholiota, Panaeolus, Stropharia и Cortinarius също притежават някои от белезите на L. lacrymabunda и трябва да се имат предвид.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Lacrymaria lacrymabunda. Шапките са космати.

Lacrymaria lacrymabunda. Частичното покривало е нишковидно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacrymaria lacrymabunda.

Lacrymaria lacrymabunda. Ламелите са тъмнокафяви и често върху тях се образуват тъмни капчици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacrymaria lacrymabunda.

Lacrymaria lacrymabunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacrymaria lacrymabunda.

Lacrymaria lacrymabunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Юни 2018 г.

Върни до горе

1 comment to Lacrymaria lacrymabunda

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>