Смърчова рижика

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

Lactarius deterrimus Gröger
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius deliciosus var. deterrimus (Gröger) Hesler & A.H. Sm.

У нас Смърчова рижика, Смърчова млечница, Лъжлива рижика.

По света False saffron milkcap (английски), Fichten-Reizker (немски), Рыжик еловый (руски).

Шапка Отначало плоска, с вдлъбнатина в центъра и подвит ръб. Ръбът по-късно се изправя и шапката може да придобие фуниевидна форма. Оранжева, със слабо изразени концентрични кръгове, понякога без. Често със синьо-зелени петна и особено там, където е наранена. Гладка, влажна. До 11 cm в диаметър.

Ламели Оранжеви и гъсти. При нараняване изпускат оранжево мляко и също придобиват синьо-зелено оцветяване. Прираснали към пънчето или слабо низбягващи.

Пънче Оранжево, с по-светла зона в областта на свързване с ламелите. Гладко и сухо. Обикновено отсъстват петна, но е възможно да присъстват в редки случаи. Цилиндрично, с височина до 8 cm.

Месо Оранжево, в шапката плътно, а във вътрешността на пънчето бяло, с кухина. Скоро след нараняване почервенява слабо, а след това позеленява. С миризма, наподобяваща суров морков, и вкус, който в началото е приятен, но след това може слабо да загорчи.

Спори Безцветни, елипсовидни, с мрежеста орнаментация, с размери 7-10 x 6-7.5 μm.

Местообитание Среща се в гори със смърч (Picea), като предпочита влажни места. Расте през лятото и есента, поединично или на малки групи.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,6,7,8,9,10) Според някои автори гъбата е с по-ниско качество спрямо Рижиката (Lactarius deliciosus).

Сходни видове Lactarius deterrimus се различава лесно, защото расте единствено със смърч и притежава пънче без петна. Сходни видове като Рижиката (Lactarius deliciosus) и Кървавочервената млечница (Lactarius semisanguifluus) се срещат под бор (Pinus) и имат ясно изразени петна върху пънчетата. В смърчови гори се среща и Lactarius bresadolanus, вид с оранжева шапка и бели ламели и пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Смърчова рижика (Lactarius deterrimus). Често части от шапката са оцветени в синьо-зелено.

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus). Отсъстват петна върху пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus) с подчертано зелени шапки.

Сбор от Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Януари, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>