Смърчова рижика

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

Lactarius deterrimus Gröger
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Lactarius deliciosus var. deterrimus (Gröger) Hesler & A.H. Sm.

У нас Смърчова рижика, Смърчова млечница, Лъжлива рижика.

По света False saffron milkcap (английски), Fichten-Reizker (немски), Рыжик еловый (руски).

Шапка Отначало плоска, с вдлъбнатина в центъра и подвит ръб. Ръбът по-късно се изправя и шапката може да придобие фуниевидна форма. Оранжева, със слабо изразени концентрични кръгове, понякога без. Често със зеленикави или синьо-зеленикави петна и особено по наранени места. Гладка, влажна. До 11 cm в диаметър.

Ламели Оранжеви и гъсти. При нараняване изпускат оранжево мляко и също придобиват синьо-зелено оцветяване. Прираснали към пънчето или слабо низбягващи.

Пънче Оранжево, с по-светла зона в областта на свързване с ламелите. Гладко и сухо. Обикновено отсъстват петна, но е възможно да присъстват в редки случаи. Цилиндрично, с височина до 8 cm.

Месо Оранжево, в шапката плътно, а във вътрешността на пънчето бяло, с кухина. Скоро след нараняване почервенява слабо, а след това позеленява. С миризма наподобяваща суров морков и вкус, който в началото е приятен, но след това може слабо да нагарча.

Спори Безцветни, елипсовидни, с мрежеста орнаментация, с размери 7-10 x 6-7.5 μm.

Местообитание Среща се в планински гори със смърч (Picea), като предпочита влажни места. Расте през лятото и есента, поединично или на малки групи. Често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,6,7,8,9,10) Според някои автори гъбата е с по-ниско качество спрямо Рижиката (Lactarius deliciosus).

Сходни видове Lactarius deterrimus се различава лесно, защото расте единствено със смърч и притежава пънче без петънца. Сходни видове като Рижиката (Lactarius deliciosus) и Кървавочервената млечница (Lactarius semisanguifluus) се срещат под бор (Pinus) и обикновено имат ясно изразени петънца върху пънчетата. В смърчови гори се среща и Lactarius bresadolanus, вид с оранжева шапка, бели ламели и пънче и бяло мляко.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus). При нараняване се отделя оскъдно оранжево мляко.

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

Смърчова рижика (Lactarius deterrimus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus). Нерядко по шапката преобладава зеленият цвят.

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus). Кръгли петънца по пънчето липсват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

Смърчови рижики (Lactarius deterrimus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>