Сивкава виолетка

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

Lepista sordida (Schumach.) Singer
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоним Lepista nuda var. sordida (Schumach.) Maire

У нас Сивкава виолетка, Мрачна виолетка.

По света Sordid blewit (английски), Lépiste sordide (френски), Синичка, Леписта грязная (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска и със слабо изразена гърбица. Виолетова, розово-виолетова, розово-кафеникава или кафеникава. Показва значителни вариации в оцветяването си. В сухо време изсветлява и става матова – тоест тя е хигрофанна. Често се наблюдават отделни тъмна и по-светла кръгови зони поради това свойство. Ръбът отначало е подвит, но скоро се изправя. Диаметър до 8 cm.

Ламели Оцветени като шапката или по-бледи до почти белезникави. Сравнително гъсти, прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично, понякога слабо разширено в основата. Със сходен на шапката цвят и покрито с белезникав налеп. Височина до 8 cm.

Месо Тънко, с цвета на шапката. Влакнесто в областта на пънчето. Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бледорозов. Спорите са с размери 6.5-7 х 3.5-4.5 μm.

Местообитание Гъбата е сапротроф и както другите видове Lepista предпочита богат на хумус терен. Среща се в разнообразни широколистни и иглолистни гори сред гниеща шума, както и на открити места – в пасища, в паркове, покрай пътища и пътеки, дори и върху компост. Плододава поединично или на групи през пролетта, лятото, есента и началото на зимата. Широко разпространен и често срещан вид в страната.

Коментар Ядлива. (Източници: №5,6,7,9,23)

Сходни видове Този вид може лесно да се сбърка с Обикновената виолетка (Lepista nuda) и вероятно понякога попада в кошниците на невежи гъбари вместо нея. Освен по по-скромните максимални размери, L. sordida може да се определи на място с помощта на следните белези:

  • хигрофанна шапка, с ясно ограничени светла и по-тъмна зони;
  • сравнително по-редки ламели от тези на L. nuda;
  • тънко, цилиндрично пънче, което лесно може да се нарани или пречупи при откъсване;
  • тънко месо без особена миризма (ароматна миризма при L. nuda).

Понеже L. sordida показва толкова разнообразно оцветяване някои автори са назовали вариетети като var. lilacea, var. ianthina, var. obscura и други.

Текста подготви П. Неделев.

Сивкави виолетки (Lepista sordida). Шапките са хигрофанни.

Сивкави виолетки (Lepista sordida). Ламелите най-често имат бледовиолетов цвят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

Сивкава виолетка (Lepista sordida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкава виолетка (Lepista sordida).

Сивкава виолетка (Lepista sordida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкави виолетки (Lepista sordida). Виждат се ясно ограничени зони върху шапката.

Сивкави виолетки (Lepista sordida). Плодни тела с по-кафеникаво оцветяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

Сивкави виолетки (Lepista sordida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>